Oversikt biler

Regnr Type bil Aksler
YU 48930
Scania med kran 8x4
XR 60116
Scania R730
6x2 evt 6x4
XR 64454
Scania R580
6x2
XR 65467 Scania R560 6x2
XR 65468
Scania R580
6x4
XR 67048
Scania R650
6x4
XR 68622
Scania R580
6x2

Oversikt hengere 

Regnr Type henger Aksler Uttrekk i meter
XT 9575 Jumbo 3
XT 7027 Jumbo dobbel uttrekk semi 6 18,2 meter
BX 5108
Sidelaster 3
CS 2403
Flat jumbo
3

XT 9503 Uttrekk semi 3 22,5 meter
VW 1576
Vegghenger 3
CW 6540
Uttrekk semi 3 5 meter
FL 3384 Sidelaster 3
XU 5674 Uttrekk semi 3 14,5 meter
XU 7214
Uttrekk semi
3 5 meter
XJ 8797 Brønnhenger 2 5 meter
XJ 8520 Vegghenger 3
XU 7206
Uttrekk semi
3 5 meter
DW 1739 Containerhenger 3
XJ 5730
Containerhenger
3

FA 9934
Flat jumbo
3

FA 9935
Flat jumbo
3

FA 9936
Flat jumbo
 3 
ES 7382
 Dobbel uttrekk
3
 Levert av  
mangadexmangadex