Miljømål:

 • Redusere drivstofforbruket med 2% i 2016

 • Redusere tomgangskjøringen med 4% i 2016

 • Alle biler som kjøpes inn skal ha minimum Euro 6 - motor

Kvalitetsmål:

 • Skadekostnader skal holdes under 50% av årspremie i 2016
 • Ingen sykefravær som er relatert til arbeidet i 2016
 • Utvikle rasjonelle transportmetoder som gir et mest mulig økonomisk utbytte for alle parter
 • Gjennomsnittsvekt på 27 tonn ved kjøring for vår hovedkunde, Spenncon
 • Alt gods skal leveres til rett tid og sted innenfor +- 30 min
 • Alt gods skal leveres uten skade

Driftskriterier:

 • Fakturering skal skje fortløpende etter utført oppdrag, og senest innen 15 dager
 • Vi, Bolkan Trans Namsos AS, skal ha kapasitet til å dekke Spenncons transportbehov ved fabrikken i Verdal. Det gjøres ved egne biler og innleie av ekstra biler ved topper av transportbehov. Alternativer som togtransport, båttransport, transport av elementer på flak og ved bruk av frames.
 • Alle ansatte skal ha anhukerkurs, gjennomgått og forstått Spenncons transporthåndbok og sjåførhåndbok for Bolkan Trans Namsos AS

Levert av  
mangadexmangadex